Home » باشگاه خبر ورزشی » کار سخت استقلال در نقل و انتقالات/ قرارداد 7 بازیکن تمام است

کار سخت استقلال در نقل و انتقالات/ قرارداد 7 بازیکن تمام است

کار سخت استقلال در نقل و انتقالات/ قرارداد 7 بازیکن تمام است

مسئولان باشگاه استقلال در پایان فصل کار چندان ساده ای برای حفظ شاکله و استخوانبندی اصلی تیمشان ندارند.

کار سخت استقلال در نقل و انتقالات/ قرارداد 7 بازیکن تمام است

مسئولان باشگاه استقلال در پایان فصل کار چندان ساده ای برای حفظ شاکله و استخوانبندی اصلی تیمشان ندارند.

(image)
کار سخت استقلال در نقل و انتقالات/ قرارداد 7 بازیکن تمام است

About