Home » اخبار ورزشی زنان » چند ماه تنها تمرین کردم/ رستمی: دعا می کردم وزنه بردار چینی رکورد بزند!

چند ماه تنها تمرین کردم/ رستمی: دعا می کردم وزنه بردار چینی رکورد بزند!

چند ماه تنها تمرین کردم/ رستمی: دعا می کردم وزنه بردار چینی رکورد بزند!
کیانوش رستمی، وزنه بردار طلایی ایران، اذعان داشت که دعا کرده حریف چینی وزنه خود را بالای سر ببرد چون در این صورت مدال طلا به او می چسبید.

چند ماه تنها تمرین کردم/ رستمی: دعا می کردم وزنه بردار چینی رکورد بزند!

کیانوش رستمی، وزنه بردار طلایی ایران، اذعان داشت که دعا کرده حریف چینی وزنه خود را بالای سر ببرد چون در این صورت مدال طلا به او می چسبید.
چند ماه تنها تمرین کردم/ رستمی: دعا می کردم وزنه بردار چینی رکورد بزند!

دانلود آهنگ آذری

About