Home » اخبار ورزشی زنان » چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری

چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری

چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری

ایسنا: وزنه برداری ایران پس از بازگشت از مسابقات جهانی اسیر خودزنی شد و این روزها شاهد سرازیر شدن سیل انتقادات علیه بهداد سلیمی در وزنه برداری هستیم …

چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری

ایسنا: وزنه برداری ایران پس از بازگشت از مسابقات جهانی اسیر خودزنی شد و این روزها شاهد سرازیر شدن سیل انتقادات علیه بهداد سلیمی در وزنه برداری هستیم …

(image)
چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری

About