Home » باشگاه خبر ورزشی » چرا تراکتورسازی قید دنیزلی و یانال را زد؟

چرا تراکتورسازی قید دنیزلی و یانال را زد؟

چرا تراکتورسازی قید دنیزلی و یانال را زد؟

مسئولان باشگاه تراکتورسازی به دلیل قیمت بالا و برخی مسائل دیگر قید حضور مصطفی دنیزلی و ارسون یانال را زدند و با ارتورو سالام به توافق رسیدند.

چرا تراکتورسازی قید دنیزلی و یانال را زد؟

مسئولان باشگاه تراکتورسازی به دلیل قیمت بالا و برخی مسائل دیگر قید حضور مصطفی دنیزلی و ارسون یانال را زدند و با ارتورو سالام به توافق رسیدند.

چرا تراکتورسازی قید دنیزلی و یانال را زد؟

About