Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا
تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتی خود در شهر ریودوژانیرو موفق به شکست کوبا شد.

پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتی خود در شهر ریودوژانیرو موفق به شکست کوبا شد.
پیروزی تیم ملی والیبال برابر کوبا

About