Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروانی: طارمی اصرار داشت به اروپا برود، نمی دانم چطور سر از قطر درآورد!/ مهدی نه از ته دلش بلکه از کل وجودش می خواست برود

پیروانی: طارمی اصرار داشت به اروپا برود، نمی دانم چطور سر از قطر درآورد!/ مهدی نه از ته دلش بلکه از کل وجودش می خواست برود

پیروانی: طارمی اصرار داشت به اروپا برود، نمی دانم چطور سر از قطر درآورد!/ مهدی نه از ته دلش بلکه از کل وجودش می خواست برود

خبرگزاری میزان- مدیر تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: مهدی نه از ته دلش بلکه کل وجودش می خواست برود و دیدید چند روز هم به تمرین نیامد.

پیروانی: طارمی اصرار داشت به اروپا برود، نمی دانم چطور سر از قطر درآورد!/ مهدی نه از ته دلش بلکه از کل وجودش می خواست برود

خبرگزاری میزان- مدیر تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: مهدی نه از ته دلش بلکه کل وجودش می خواست برود و دیدید چند روز هم به تمرین نیامد.

(image)
پیروانی: طارمی اصرار داشت به اروپا برود، نمی دانم چطور سر از قطر درآورد!/ مهدی نه از ته دلش بلکه از کل وجودش می خواست برود

About