Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروانی جواب فتاحی را داد

پیروانی جواب فتاحی را داد

پیروانی جواب فتاحی را داد

خبرگزاری تسنیم: افشین پیروانی، مدیر ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به صحبت های سعید فتاحی، مسئول برگزاری بازی های لیگ برتر که گفته بود نباید برای تغییر زمان بازی ها از برانکو و پیروانی اجازه بگیریم …

پیروانی جواب فتاحی را داد

خبرگزاری تسنیم: افشین پیروانی، مدیر ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به صحبت های سعید فتاحی، مسئول برگزاری بازی های لیگ برتر که گفته بود نباید برای تغییر زمان بازی ها از برانکو و پیروانی اجازه بگیریم …

(image)
پیروانی جواب فتاحی را داد

About