Home » باشگاه خبر ورزشی » پیام کارلوس کی روش به مردم ایران

پیام کارلوس کی روش به مردم ایران

پیام کارلوس کی روش به مردم ایران

کارلوس کی روش پس از پایان قرعه کشی و در حالی که در هتل محل اقامت خود حضور داشت، پیام تصویری را ضبط و در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرد.

پیام کارلوس کی روش به مردم ایران

کارلوس کی روش پس از پایان قرعه کشی و در حالی که در هتل محل اقامت خود حضور داشت، پیام تصویری را ضبط و در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرد.

(image)
پیام کارلوس کی روش به مردم ایران

About