Home » اخبار جام باشگاه ها » پیام باشگاه نساجی به پاشازاده: دیگر سر تمرین نرو!

پیام باشگاه نساجی به پاشازاده: دیگر سر تمرین نرو!

پیام باشگاه نساجی به پاشازاده: دیگر سر تمرین نرو!

مسئولان باشگاه نساجی، سرمربی تیم خود را از حضور در تمرینات این تیم منع کردند تا شاید در چند روز آینده شاهد برکناری رسمی این مربی باشیم.

پیام باشگاه نساجی به پاشازاده: دیگر سر تمرین نرو!

مسئولان باشگاه نساجی، سرمربی تیم خود را از حضور در تمرینات این تیم منع کردند تا شاید در چند روز آینده شاهد برکناری رسمی این مربی باشیم.

(image)
پیام باشگاه نساجی به پاشازاده: دیگر سر تمرین نرو!

About