Home » باشگاه خبر ورزشی » پشت پرده پولی که برای قرارداد گولچ گرفته شد

پشت پرده پولی که برای قرارداد گولچ گرفته شد

پشت پرده پولی که برای قرارداد گولچ گرفته شد

خبرگزاری تسنیم: آنتونی گولچ در حالی به خاطر عدم دریافت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس از این باشگاه به فیفا شکایت کرد که گفته می شود حسین هدایتی در زمان عقد قرارداد این بازیکن با پرسپولیس مبلغ 200 هزار یورو به درخواست علی …

پشت پرده پولی که برای قرارداد گولچ گرفته شد

خبرگزاری تسنیم: آنتونی گولچ در حالی به خاطر عدم دریافت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس از این باشگاه به فیفا شکایت کرد که گفته می شود حسین هدایتی در زمان عقد قرارداد این بازیکن با پرسپولیس مبلغ 200 هزار یورو به درخواست علی …

(image)
پشت پرده پولی که برای قرارداد گولچ گرفته شد

About