Home » باشگاه خبر ورزشی » پشت پرده صحبت های جنجالی کمالوند بعد از حذف پرسپولیس

پشت پرده صحبت های جنجالی کمالوند بعد از حذف پرسپولیس

پشت پرده صحبت های جنجالی کمالوند بعد از حذف پرسپولیس

فراز کمالوند بعد از پیروزی تیم فوتبال صنعت نفت مقابل پرسپولیس صحبت های شوکه کننده ای را مطرح کرد؛ صحبت هایی که مرتبط با دخالت نزدیکان بعضی از مدیران در امور نقل و انتقالات نیست.

پشت پرده صحبت های جنجالی کمالوند بعد از حذف پرسپولیس

فراز کمالوند بعد از پیروزی تیم فوتبال صنعت نفت مقابل پرسپولیس صحبت های شوکه کننده ای را مطرح کرد؛ صحبت هایی که مرتبط با دخالت نزدیکان بعضی از مدیران در امور نقل و انتقالات نیست.

(image)
پشت پرده صحبت های جنجالی کمالوند بعد از حذف پرسپولیس

About