Home » باشگاه خبر ورزشی » پشت پرده دیدار پرسپولیسی ها با فرد ممنوعه/یک بازیکن قربانی می شود

پشت پرده دیدار پرسپولیسی ها با فرد ممنوعه/یک بازیکن قربانی می شود

پشت پرده دیدار پرسپولیسی ها با فرد ممنوعه/یک بازیکن قربانی می شود

دیدار اکثر بازیکنان پرسپولیس با فردی که حرف و حدیث های زیادی پیرامون بدهکار بودن میلیاردی اش به بانک ها منتشر شده، حاشیه جدیدی را برای سرخپوشان بوجود آورده است.

پشت پرده دیدار پرسپولیسی ها با فرد ممنوعه/یک بازیکن قربانی می شود

دیدار اکثر بازیکنان پرسپولیس با فردی که حرف و حدیث های زیادی پیرامون بدهکار بودن میلیاردی اش به بانک ها منتشر شده، حاشیه جدیدی را برای سرخپوشان بوجود آورده است.

(image)
پشت پرده دیدار پرسپولیسی ها با فرد ممنوعه/یک بازیکن قربانی می شود

About