Home » عکس های ورزشی » پست متواضعانه سارا خادم الشریعه پس از اقدام جوانمردانه اش +عکس

پست متواضعانه سارا خادم الشریعه پس از اقدام جوانمردانه اش +عکس

پست متواضعانه سارا خادم الشریعه پس از اقدام جوانمردانه اش +عکس

سارا سادات خادم الشریعه در یک حرکت انسانی وقتی دید مشکلی برای رقیب اش بوجود آمده زود به بازی پایان داد.

پست متواضعانه سارا خادم الشریعه پس از اقدام جوانمردانه اش +عکس

سارا سادات خادم الشریعه در یک حرکت انسانی وقتی دید مشکلی برای رقیب اش بوجود آمده زود به بازی پایان داد.

(image)
پست متواضعانه سارا خادم الشریعه پس از اقدام جوانمردانه اش +عکس

About