Home » عکس های ورزشی » پروپجیچ مانع از شکست استقلال (عکس)

پروپجیچ مانع از شکست استقلال (عکس)

پروپجیچ توانست با گلی که به ثمر برساند استقلال را از شکست برهاند و یک تساوی در دیدار دوستانه نتیجه کار آبی ها شود.

روزنامه قانون

موبایل دوستان

About