Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیس نباید در بازی های پرفشار کم بیاورد/ جاسمیان: نباید پرسپولیس در آسیا رها شود

پرسپولیس نباید در بازی های پرفشار کم بیاورد/ جاسمیان: نباید پرسپولیس در آسیا رها شود

پرسپولیس نباید در بازی های پرفشار کم بیاورد/ جاسمیان: نباید پرسپولیس در آسیا رها شود
پیشکسوت پرسپولیس با تمجید از شرایط پرسپولیس گفت: افتخار می‌کنم کاپیتان پرسپولیس بودم و هنوز وقتی تیم به جایی می‌رسد و نتیجه می‌گیرد، احساس می‌کنم خودم آنجا حضور دارم.

پرسپولیس نباید در بازی های پرفشار کم بیاورد/ جاسمیان: نباید پرسپولیس در آسیا رها شود

پیشکسوت پرسپولیس با تمجید از شرایط پرسپولیس گفت: افتخار می‌کنم کاپیتان پرسپولیس بودم و هنوز وقتی تیم به جایی می‌رسد و نتیجه می‌گیرد، احساس می‌کنم خودم آنجا حضور دارم.
پرسپولیس نباید در بازی های پرفشار کم بیاورد/ جاسمیان: نباید پرسپولیس در آسیا رها شود

خبرگذاری خوزستان

About