Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیس در یک قدمی کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر

پرسپولیس در یک قدمی کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر

پرسپولیس در یک قدمی کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر

سرپرست کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال از دو شکایت جدید بازیکنان پیشین پرسپولیس علیه این باشگاه خبر داد. …

پرسپولیس در یک قدمی کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر

سرپرست کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال از دو شکایت جدید بازیکنان پیشین پرسپولیس علیه این باشگاه خبر داد. …

(image)
پرسپولیس در یک قدمی کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر

About