Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیس برای بازی الوصل جادوگر آورد

پرسپولیس برای بازی الوصل جادوگر آورد

پرسپولیس برای بازی الوصل جادوگر آورد

شماره هشت محبوب پرسپولیسی ها پیش از جدال مقابل الوصل در اردوی این تیم حاضر شد و با بازیکنان و کادرفنی دیدار کرد.

پرسپولیس برای بازی الوصل جادوگر آورد

شماره هشت محبوب پرسپولیسی ها پیش از جدال مقابل الوصل در اردوی این تیم حاضر شد و با بازیکنان و کادرفنی دیدار کرد.

(image)
پرسپولیس برای بازی الوصل جادوگر آورد

About