Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیسی ها به اردوی تیم ملی رفتند، علیپور نه!

پرسپولیسی ها به اردوی تیم ملی رفتند، علیپور نه!

پرسپولیسی ها به اردوی تیم ملی رفتند، علیپور نه!

مهاجم قرمزها ظاهرا در برنامه های کی روش جایی ندارد.

پرسپولیسی ها به اردوی تیم ملی رفتند، علیپور نه!

مهاجم قرمزها ظاهرا در برنامه های کی روش جایی ندارد.

(image)
پرسپولیسی ها به اردوی تیم ملی رفتند، علیپور نه!

About