Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیسی ها، آرسنالی ها را رو سفید کردند!

پرسپولیسی ها، آرسنالی ها را رو سفید کردند!

پرسپولیسی ها، آرسنالی ها را رو سفید کردند!

ورزش سه: جیمز مونتاگیو، روزنامه نگار معروف انگلیسی، دربی 86 تهران را از نزدیک تماشا کرد. مونتاگیو که به خاطر گزارش های دست اولش از فوتبال کشورهای مختلف، شناخته شده است …

پرسپولیسی ها، آرسنالی ها را رو سفید کردند!

ورزش سه: جیمز مونتاگیو، روزنامه نگار معروف انگلیسی، دربی 86 تهران را از نزدیک تماشا کرد. مونتاگیو که به خاطر گزارش های دست اولش از فوتبال کشورهای مختلف، شناخته شده است …

(image)
پرسپولیسی ها، آرسنالی ها را رو سفید کردند!

About