Home » باشگاه خبر ورزشی » پبشنهاد آلمانی برای انصاری فرد

پبشنهاد آلمانی برای انصاری فرد

پبشنهاد آلمانی برای انصاری فرد

خبرگزاری تسنیم: به نقل از سایت رادیو ورزش یونان، مدیربرنامه های کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی، ملی پوشان ایرانی با حضور در محل اقامت ماریناکیس، مالک باشگاه المپیاکوس درباره سرنوشت و آینده آنها به بحث و مذاکره پرداخت …

پبشنهاد آلمانی برای انصاری فرد

خبرگزاری تسنیم: به نقل از سایت رادیو ورزش یونان، مدیربرنامه های کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی، ملی پوشان ایرانی با حضور در محل اقامت ماریناکیس، مالک باشگاه المپیاکوس درباره سرنوشت و آینده آنها به بحث و مذاکره پرداخت …

(image)
پبشنهاد آلمانی برای انصاری فرد

About