Home » باشگاه خبر ورزشی » پای چه کسانی در پرونده محرومیت طارمی و پرسپولیس وسط است؟ / 6 نفر در کمیته اخلاق باید توضیح بدهند!

پای چه کسانی در پرونده محرومیت طارمی و پرسپولیس وسط است؟ / 6 نفر در کمیته اخلاق باید توضیح بدهند!

پای چه کسانی در پرونده محرومیت طارمی و پرسپولیس وسط است؟ / 6 نفر در کمیته اخلاق باید توضیح بدهند!

خبرگزاری میزان- با ورود کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به پرونده حکم فیفا درباره محرومیت مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس …

پای چه کسانی در پرونده محرومیت طارمی و پرسپولیس وسط است؟ / 6 نفر در کمیته اخلاق باید توضیح بدهند!

خبرگزاری میزان- با ورود کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به پرونده حکم فیفا درباره محرومیت مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس …

(image)
پای چه کسانی در پرونده محرومیت طارمی و پرسپولیس وسط است؟ / 6 نفر در کمیته اخلاق باید توضیح بدهند!

About