Home » باشگاه خبر ورزشی » پایان جنجال درباره لیست مازاد؛ بازیکن ملی پوش از استقلال کنار گذاشته شد

پایان جنجال درباره لیست مازاد؛ بازیکن ملی پوش از استقلال کنار گذاشته شد

پایان جنجال درباره لیست مازاد؛ بازیکن ملی پوش از استقلال کنار گذاشته شد

علیرضا منصوریان در نهایت تصمیم خود در خصوص لیست مازاد را اعلام کرد و ترجیح داد بازیکن ملی پوش تیمش را از استقلال کنار بگذارد.

پایان جنجال درباره لیست مازاد؛ بازیکن ملی پوش از استقلال کنار گذاشته شد

علیرضا منصوریان در نهایت تصمیم خود در خصوص لیست مازاد را اعلام کرد و ترجیح داد بازیکن ملی پوش تیمش را از استقلال کنار بگذارد.

(image)
پایان جنجال درباره لیست مازاد؛ بازیکن ملی پوش از استقلال کنار گذاشته شد

About