Home » باشگاه خبر ورزشی » پاس طلایی شهباززاده برای نجات القطر

پاس طلایی شهباززاده برای نجات القطر

پاس طلایی شهباززاده برای نجات القطر

القطر با پاس گل مهاجم ایرانی جدیدش موفق به پیروزی برابر المرخیه و پایان روند قعرنشینی خود شد.

پاس طلایی شهباززاده برای نجات القطر

القطر با پاس گل مهاجم ایرانی جدیدش موفق به پیروزی برابر المرخیه و پایان روند قعرنشینی خود شد.

(image)
پاس طلایی شهباززاده برای نجات القطر

About