Home » باشگاه خبر ورزشی » پاسخ منفی فیفا به استعلام پرسپولیس پس از پادرمیانی اردوغان و جلب رضایت ریزه اسپور / پنجره های نقل و انتقالاتی قرمزها باز نمی شود

پاسخ منفی فیفا به استعلام پرسپولیس پس از پادرمیانی اردوغان و جلب رضایت ریزه اسپور / پنجره های نقل و انتقالاتی قرمزها باز نمی شود

پاسخ منفی فیفا به استعلام پرسپولیس پس از پادرمیانی اردوغان و جلب رضایت ریزه اسپور / پنجره های نقل و انتقالاتی قرمزها باز نمی شود

در پی توافقی که سران باشگاه پرسپولیس با طرف ترکیه ای داشتند، تلاش ها برای رفع محرومیت نقل و انتقالاتی با استعلام از فیفا آغاز شد که فرجام خوشی نداشت.

پاسخ منفی فیفا به استعلام پرسپولیس پس از پادرمیانی اردوغان و جلب رضایت ریزه اسپور / پنجره های نقل و انتقالاتی قرمزها باز نمی شود

در پی توافقی که سران باشگاه پرسپولیس با طرف ترکیه ای داشتند، تلاش ها برای رفع محرومیت نقل و انتقالاتی با استعلام از فیفا آغاز شد که فرجام خوشی نداشت.

(image)
پاسخ منفی فیفا به استعلام پرسپولیس پس از پادرمیانی اردوغان و جلب رضایت ریزه اسپور / پنجره های نقل و انتقالاتی قرمزها باز نمی شود

About