Home » باشگاه خبر ورزشی » پاسخ منصوریان به حضور در معارفه وینفرد شفر

پاسخ منصوریان به حضور در معارفه وینفرد شفر

پاسخ منصوریان به حضور در معارفه وینفرد شفر

سرمربی آلمانی استقلال از امروز رسما کار خود را در این تیم آغاز خواهد کرد و در این بین همه در انتظار تحقق وعده منصوریان بودند.

پاسخ منصوریان به حضور در معارفه وینفرد شفر

سرمربی آلمانی استقلال از امروز رسما کار خود را در این تیم آغاز خواهد کرد و در این بین همه در انتظار تحقق وعده منصوریان بودند.

(image)
پاسخ منصوریان به حضور در معارفه وینفرد شفر

About