Home » باشگاه خبر ورزشی » پاسخ تند گل محمدی به ابراهیمی و عشوری

پاسخ تند گل محمدی به ابراهیمی و عشوری

پاسخ تند گل محمدی به ابراهیمی و عشوری

سرمربی تراکتورسازی پاسخ دو بازیکن مازاد تیمش را داد.

پاسخ تند گل محمدی به ابراهیمی و عشوری

سرمربی تراکتورسازی پاسخ دو بازیکن مازاد تیمش را داد.

(image)
پاسخ تند گل محمدی به ابراهیمی و عشوری

About