Home » باشگاه خبر ورزشی » پادرمیانی بی فایده کاپیتان های پرسپولیس برای دو بازیکن خاطی

پادرمیانی بی فایده کاپیتان های پرسپولیس برای دو بازیکن خاطی

پادرمیانی بی فایده کاپیتان های پرسپولیس برای دو بازیکن خاطی

سرمربی پرسپولیس با بازگشت بازیکنان خاطی تیمش به لیست 18 نفره مخالفت کرد.

پادرمیانی بی فایده کاپیتان های پرسپولیس برای دو بازیکن خاطی

سرمربی پرسپولیس با بازگشت بازیکنان خاطی تیمش به لیست 18 نفره مخالفت کرد.

(image)
پادرمیانی بی فایده کاپیتان های پرسپولیس برای دو بازیکن خاطی

About