Home » اخبار ورزشی بانوان » ووشوی قهرمانی جهان/ پیروزی مقتدرانه بانوی ایرانی بر نماینده آمریکا؛هاشمی نخستین فینالیست ایران

ووشوی قهرمانی جهان/ پیروزی مقتدرانه بانوی ایرانی بر نماینده آمریکا؛هاشمی نخستین فینالیست ایران

ووشوی قهرمانی جهان/ پیروزی مقتدرانه بانوی ایرانی بر نماینده آمریکا؛هاشمی نخستین فینالیست ایران

تهران – ایرنا – شهربانو منصوریان سانداکار وزن منهای 65 کیلوگرم تیم ووشوی بانوان ایران با ارائه مبارزه ای جانانه موفق شد در همان راند نخست مبارزه با حریف آمریکایی به دلیل اختلاف امتیاز بالا وی را شکست داده و پیروز این …

ووشوی قهرمانی جهان/ پیروزی مقتدرانه بانوی ایرانی بر نماینده آمریکا؛هاشمی نخستین فینالیست ایران

تهران – ایرنا – شهربانو منصوریان سانداکار وزن منهای 65 کیلوگرم تیم ووشوی بانوان ایران با ارائه مبارزه ای جانانه موفق شد در همان راند نخست مبارزه با حریف آمریکایی به دلیل اختلاف امتیاز بالا وی را شکست داده و پیروز این …

(image)
ووشوی قهرمانی جهان/ پیروزی مقتدرانه بانوی ایرانی بر نماینده آمریکا؛هاشمی نخستین فینالیست ایران

About