Home » باشگاه خبر ورزشی » وصله ناجور به 4 بازیکن پرسپولیس

وصله ناجور به 4 بازیکن پرسپولیس

وصله ناجور به 4 بازیکن پرسپولیس

شهروند: مهدی طارمی 4ماه از حضور در میادین با حکم فیفا محروم است و باشگاه پرسپولیس از اجازه فعالیت در دو پنجره نقل وانتقالاتی آتی را ندارد. درعین حال خبرهای زیادی درباره اختلافات درون تیمی در رسانه ها منتشر می شود …

وصله ناجور به 4 بازیکن پرسپولیس

شهروند: مهدی طارمی 4ماه از حضور در میادین با حکم فیفا محروم است و باشگاه پرسپولیس از اجازه فعالیت در دو پنجره نقل وانتقالاتی آتی را ندارد. درعین حال خبرهای زیادی درباره اختلافات درون تیمی در رسانه ها منتشر می شود …

وصله ناجور به 4 بازیکن پرسپولیس

About