Home » اخبار ورزشی زنان » وزنه بردار فوق سنگین ایران چه می گوید؟

وزنه بردار فوق سنگین ایران چه می گوید؟

وزنه بردار فوق سنگین ایران چه می گوید؟

خبرگزاری میزان- برای یک لحظه به پدرم فکر کردم و پیش خودم گفتم این مرد الان چقدر ناراحت است. با خودم گفتم برو این وزنه را بزن و تمامش کن. استرس را در خودم کشتم …

وزنه بردار فوق سنگین ایران چه می گوید؟

خبرگزاری میزان- برای یک لحظه به پدرم فکر کردم و پیش خودم گفتم این مرد الان چقدر ناراحت است. با خودم گفتم برو این وزنه را بزن و تمامش کن. استرس را در خودم کشتم …

(image)
وزنه بردار فوق سنگین ایران چه می گوید؟

About