Home » باشگاه خبر ورزشی » ورود جنجالی یک دختر به استادیوم در بازی جام حذفی (ویدئو)

ورود جنجالی یک دختر به استادیوم در بازی جام حذفی (ویدئو)

ورود جنجالی یک دختر به استادیوم در بازی جام حذفی (ویدئو)

در شرایطی که همچنان سد محکمی برای ورود بانوان به استادیوم وجود دارد، آنها از تمام تلاش خود برای ورود به فضای ممنوعه استفاده می کنند.

ورود جنجالی یک دختر به استادیوم در بازی جام حذفی (ویدئو)

در شرایطی که همچنان سد محکمی برای ورود بانوان به استادیوم وجود دارد، آنها از تمام تلاش خود برای ورود به فضای ممنوعه استفاده می کنند.

(image)
ورود جنجالی یک دختر به استادیوم در بازی جام حذفی (ویدئو)

About