Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش یحیی گل محمدی به مصاحبه تند عنایتی

واکنش یحیی گل محمدی به مصاحبه تند عنایتی

واکنش یحیی گل محمدی به مصاحبه تند عنایتی

ایسنا: یحیی گل محمدی، در خصوص مصاحبه های اخیر رضا عنایتی گفت: عنایتی سال ها دوست و هم بازی من در تیم ملی بوده و ما خاطرات خیلی خوبی در کنار هم داریم. از خواندن اظهارات او متعجب و متأسف شدم …

واکنش یحیی گل محمدی به مصاحبه تند عنایتی

ایسنا: یحیی گل محمدی، در خصوص مصاحبه های اخیر رضا عنایتی گفت: عنایتی سال ها دوست و هم بازی من در تیم ملی بوده و ما خاطرات خیلی خوبی در کنار هم داریم. از خواندن اظهارات او متعجب و متأسف شدم …

(image)
واکنش یحیی گل محمدی به مصاحبه تند عنایتی

About