Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش کی روش به صحبت های قلعه نویی

واکنش کی روش به صحبت های قلعه نویی

واکنش کی روش به صحبت های قلعه نویی

خبرآنلاین: امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن گفته بود ریکاوری هفتگی تیم ملی برای بازیکنان تیم های شهرستانی نه تنها مفید نیست، بلکه سَم است …

واکنش کی روش به صحبت های قلعه نویی

خبرآنلاین: امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن گفته بود ریکاوری هفتگی تیم ملی برای بازیکنان تیم های شهرستانی نه تنها مفید نیست، بلکه سَم است …

(image)
واکنش کی روش به صحبت های قلعه نویی

About