Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش طاهرى به سربازى عالیشاه و نوراللهى؛ سرنوشت در قهوه خانه و فروشگاه تعیین شد!/ سربازان پرسپولیس آنقدر که مى‌گویند تعصب ندارند

واکنش طاهرى به سربازى عالیشاه و نوراللهى؛ سرنوشت در قهوه خانه و فروشگاه تعیین شد!/ سربازان پرسپولیس آنقدر که مى‌گویند تعصب ندارند

واکنش طاهرى به سربازى عالیشاه و نوراللهى؛ سرنوشت در قهوه خانه و فروشگاه تعیین شد!/ سربازان پرسپولیس آنقدر که مى‌گویند تعصب ندارند
سرپرست پرسپولیس در صحبت هایى عجیب از پشت پرده مشمول سربازى شدن دو بازیکن خود خبر داد که مى تواند جنجال عجیبى را رقم بزند.

واکنش طاهرى به سربازى عالیشاه و نوراللهى؛ سرنوشت در قهوه خانه و فروشگاه تعیین شد!/ سربازان پرسپولیس آنقدر که مى‌گویند تعصب ندارند

سرپرست پرسپولیس در صحبت هایى عجیب از پشت پرده مشمول سربازى شدن دو بازیکن خود خبر داد که مى تواند جنجال عجیبى را رقم بزند.
واکنش طاهرى به سربازى عالیشاه و نوراللهى؛ سرنوشت در قهوه خانه و فروشگاه تعیین شد!/ سربازان پرسپولیس آنقدر که مى‌گویند تعصب ندارند

About