Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش تند پیشکسوت استقلال به صحبت های اخیر برانکو

واکنش تند پیشکسوت استقلال به صحبت های اخیر برانکو

واکنش تند پیشکسوت استقلال به صحبت های اخیر برانکو

حسن روشن نسبت به حرف های اخیر برانکو ایوانکوویچ واکنش نشان داده است.

واکنش تند پیشکسوت استقلال به صحبت های اخیر برانکو

حسن روشن نسبت به حرف های اخیر برانکو ایوانکوویچ واکنش نشان داده است.

(image)
واکنش تند پیشکسوت استقلال به صحبت های اخیر برانکو

About