Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش اینفانتینو به جایگزینی ایتالیا به جای اسپانیا

واکنش اینفانتینو به جایگزینی ایتالیا به جای اسپانیا

واکنش اینفانتینو به جایگزینی ایتالیا به جای اسپانیا

ایسنا: به نقل از EFE، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا چند روز پیش هشداری جدی به فدراسیون فوتبال اسپانیا به خاطر دخالت سیاسیون در امور فوتبالی این کشور داد و همین باعث شد تا خبرهای درباره احتمال کنار گذاشتن لاروخا از جام …

واکنش اینفانتینو به جایگزینی ایتالیا به جای اسپانیا

ایسنا: به نقل از EFE، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا چند روز پیش هشداری جدی به فدراسیون فوتبال اسپانیا به خاطر دخالت سیاسیون در امور فوتبالی این کشور داد و همین باعث شد تا خبرهای درباره احتمال کنار گذاشتن لاروخا از جام …

(image)
واکنش اینفانتینو به جایگزینی ایتالیا به جای اسپانیا

About