Home » باشگاه خبر ورزشی » والورده: بازیکنی مثل مسی در دنیا وجود ندارد

والورده: بازیکنی مثل مسی در دنیا وجود ندارد

والورده: بازیکنی مثل مسی در دنیا وجود ندارد

سرمربی بارسلونا نمی داند اگر ستاره تیمش در اتلتیکومادرید بازی می کرد چه اتفاقی رخ می داد و نمی خواهد او را با پیراهن تیم مادریدی تصور کند.

والورده: بازیکنی مثل مسی در دنیا وجود ندارد

سرمربی بارسلونا نمی داند اگر ستاره تیمش در اتلتیکومادرید بازی می کرد چه اتفاقی رخ می داد و نمی خواهد او را با پیراهن تیم مادریدی تصور کند.

(image)
والورده: بازیکنی مثل مسی در دنیا وجود ندارد

About