Home » باشگاه خبر ورزشی » هواداران برای صعود استقلال لحظه شماری می کنند

هواداران برای صعود استقلال لحظه شماری می کنند

هواداران برای صعود استقلال لحظه شماری می کنند

خبرگزاری مهر: مهدی پاشازاده در خصوص دیدار امروز استقلال و صنعت نفت اظهار داشت: از آخرین بازی آبی پوشان در لیگ روزهای زیادی نمی گذرد و آبی پوشان به دلیل شرایط جوی در همین روزهای اندک نتوانستند حتی یک جلسه تمرین کامل و …

هواداران برای صعود استقلال لحظه شماری می کنند

خبرگزاری مهر: مهدی پاشازاده در خصوص دیدار امروز استقلال و صنعت نفت اظهار داشت: از آخرین بازی آبی پوشان در لیگ روزهای زیادی نمی گذرد و آبی پوشان به دلیل شرایط جوی در همین روزهای اندک نتوانستند حتی یک جلسه تمرین کامل و …

(image)
هواداران برای صعود استقلال لحظه شماری می کنند

About