Home » باشگاه خبر ورزشی » همه داستان‌ها زیر سر امیرحسین صادقی بود/ کیانی: خدا رحم کرد اتفاق بدی نیفتاد

همه داستان‌ها زیر سر امیرحسین صادقی بود/ کیانی: خدا رحم کرد اتفاق بدی نیفتاد

همه داستان‌ها زیر سر امیرحسین صادقی بود/ کیانی: خدا رحم کرد اتفاق بدی نیفتاد
کاپیتان تیم تراکتورسازی معتقد است برخی افراد با ناامن خواندن ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی می‌خواهند در آستانه بازی با پرسپولیس جو را خراب کنند.

همه داستان‌ها زیر سر امیرحسین صادقی بود/ کیانی: خدا رحم کرد اتفاق بدی نیفتاد

کاپیتان تیم تراکتورسازی معتقد است برخی افراد با ناامن خواندن ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی می‌خواهند در آستانه بازی با پرسپولیس جو را خراب کنند.
همه داستان‌ها زیر سر امیرحسین صادقی بود/ کیانی: خدا رحم کرد اتفاق بدی نیفتاد

هنر

About