Home » باشگاه خبر ورزشی » هرکه گفته پول شام نداشتیم، دشمن است

هرکه گفته پول شام نداشتیم، دشمن است

بازیکن تیم فوتبال نفت ایران با قاطعیت می‌گوید که تیمش برای تهیه شام و ناهار قبل از بازی هیچ مشکلی نداشته و هرکس چنین حرفی زده، دشمن تیم بوده است.

عکس

عرفان دینی

About