Home » باشگاه خبر ورزشی » هدیه اردوغان به هواداران پرسپولیس

هدیه اردوغان به هواداران پرسپولیس

هدیه اردوغان به هواداران پرسپولیس

خبرگزاری مهر: پرونده انتقال مهدی طارمی به باشگاه ریزه اسپور ترکیه که ابتدای فصل صورت گرفت، هنوز هم باز است و دردسرهای زیادی را در این مدت برای باشگاه پرسپولیس به همراه داشته است. …

هدیه اردوغان به هواداران پرسپولیس

خبرگزاری مهر: پرونده انتقال مهدی طارمی به باشگاه ریزه اسپور ترکیه که ابتدای فصل صورت گرفت، هنوز هم باز است و دردسرهای زیادی را در این مدت برای باشگاه پرسپولیس به همراه داشته است. …

(image)
هدیه اردوغان به هواداران پرسپولیس

About