Home » باشگاه خبر ورزشی » هت‌تریک کرار بعد از روزهای تلخ

هت‌تریک کرار بعد از روزهای تلخ

هت‌تریک کرار بعد از روزهای تلخ
هافبک عراقی تیم تراکتورسازی نقش موثری در دیدار تیمش مقابل نفت و گاز گچساران داشت.

هت‌تریک کرار بعد از روزهای تلخ

هافبک عراقی تیم تراکتورسازی نقش موثری در دیدار تیمش مقابل نفت و گاز گچساران داشت.
هت‌تریک کرار بعد از روزهای تلخ

About