Home » باشگاه خبر ورزشی » هاشمی طبا: نفوذی در IOC نداریم و بر خلاف قواعد آنها نیز عمل می کنیم

هاشمی طبا: نفوذی در IOC نداریم و بر خلاف قواعد آنها نیز عمل می کنیم

هاشمی طبا: نفوذی در IOC نداریم و بر خلاف قواعد آنها نیز عمل می کنیم

عضو سابق ایران در IOC بر این باور است که کمیته بین المللی المپیک به دنبال بهانه بوده است و حال این بهانه به دست IOC افتاده است.

هاشمی طبا: نفوذی در IOC نداریم و بر خلاف قواعد آنها نیز عمل می کنیم

عضو سابق ایران در IOC بر این باور است که کمیته بین المللی المپیک به دنبال بهانه بوده است و حال این بهانه به دست IOC افتاده است.

(image)
هاشمی طبا: نفوذی در IOC نداریم و بر خلاف قواعد آنها نیز عمل می کنیم

About