Home » باشگاه خبر ورزشی » هاشمی طبا: من، سجادی و افشارزاده خبره ورزشی نبودیم؟

هاشمی طبا: من، سجادی و افشارزاده خبره ورزشی نبودیم؟

هاشمی طبا: من، سجادی و افشارزاده خبره ورزشی نبودیم؟

رییس اسبق کمیته ی ملی المپیک گفت: واقعا خنده دار است من، افشارزاده و نصرالله سجادی به عنوان خبرگان ورزشی برای حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک انتخاب نشدیم. …

هاشمی طبا: من، سجادی و افشارزاده خبره ورزشی نبودیم؟

رییس اسبق کمیته ی ملی المپیک گفت: واقعا خنده دار است من، افشارزاده و نصرالله سجادی به عنوان خبرگان ورزشی برای حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک انتخاب نشدیم. …

(image)
هاشمی طبا: من، سجادی و افشارزاده خبره ورزشی نبودیم؟

About