Home » باشگاه خبر ورزشی » نوراللهی آخرین امید برانکو برای شکست پیکان

نوراللهی آخرین امید برانکو برای شکست پیکان

نوراللهی آخرین امید برانکو برای شکست پیکان
احمد نوراللهی هافبک خوش تکنیک پرسپولیس 20 دقیقه به پایان بازی جانشین محسن مسلمان شد تا دوباره در جمع قرمزپوشان قرار بگیرد.

نوراللهی آخرین امید برانکو برای شکست پیکان

احمد نوراللهی هافبک خوش تکنیک پرسپولیس 20 دقیقه به پایان بازی جانشین محسن مسلمان شد تا دوباره در جمع قرمزپوشان قرار بگیرد.
نوراللهی آخرین امید برانکو برای شکست پیکان

About