Home » باشگاه خبر ورزشی » نامه مهم کمیته مسابقات AFC به ایران

نامه مهم کمیته مسابقات AFC به ایران

نامه مهم کمیته مسابقات AFC به ایران

خبرآنلاین: فدراسیون فوتبال معتقد است در جلسه آخر کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تصمیم بر این شد تا تمام تیم های آسیایی میزبان بازی های خود باشند و بدین ترتیب دیگر عربستان و ایران در کشور ثالث بازی نمی کنند …

نامه مهم کمیته مسابقات AFC به ایران

خبرآنلاین: فدراسیون فوتبال معتقد است در جلسه آخر کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تصمیم بر این شد تا تمام تیم های آسیایی میزبان بازی های خود باشند و بدین ترتیب دیگر عربستان و ایران در کشور ثالث بازی نمی کنند …

(image)
نامه مهم کمیته مسابقات AFC به ایران

About