Home » باشگاه خبر ورزشی » مولر:با یک مساوی بدون گل هم کارمان راه می‌افتد

مولر:با یک مساوی بدون گل هم کارمان راه می‌افتد

مولر:با یک مساوی بدون گل هم کارمان راه می‌افتد
مهاجم باتعصب بایرن معتقد است برای بردن بنفیکا باید شیوه جدیدی در مقایسه با بازی رفت در پیش گرفت.

مولر:با یک مساوی بدون گل هم کارمان راه می‌افتد

مهاجم باتعصب بایرن معتقد است برای بردن بنفیکا باید شیوه جدیدی در مقایسه با بازی رفت در پیش گرفت.
مولر:با یک مساوی بدون گل هم کارمان راه می‌افتد

خرید بک لینک

تلگرام

About