Home » باشگاه خبر ورزشی » مورینیو در رویای جذب واران

مورینیو در رویای جذب واران

مورینیو در رویای جذب واران
اخبار حاکی از آن است که ژوزه مورینیو، سرمربی منچستر در فکر ارائه پیشنهادی جدی برای جذب رافائل واران، مدافع فرانسوی رئال مادرید است.

مورینیو در رویای جذب واران

اخبار حاکی از آن است که ژوزه مورینیو، سرمربی منچستر در فکر ارائه پیشنهادی جدی برای جذب رافائل واران، مدافع فرانسوی رئال مادرید است.
مورینیو در رویای جذب واران

تکنولوژی جدید

About