Home » باشگاه خبر ورزشی » منصوریان رسما مدافع ارمنی را نخواست

منصوریان رسما مدافع ارمنی را نخواست

منصوریان رسما مدافع ارمنی را نخواست

خبرگزاری فارس: این روزها بحث جدایی هرائر مگویان مدافع ارمنی از جمع آبی پوشان برای باشگاه استقلال تبدیل به معضل شده زیرا این بازیکن تحت هیچ شرایطی حاضر به جدایی از جمع استقلالی ها نیست و ادموند اختر مدیر برنامه های این …

منصوریان رسما مدافع ارمنی را نخواست

خبرگزاری فارس: این روزها بحث جدایی هرائر مگویان مدافع ارمنی از جمع آبی پوشان برای باشگاه استقلال تبدیل به معضل شده زیرا این بازیکن تحت هیچ شرایطی حاضر به جدایی از جمع استقلالی ها نیست و ادموند اختر مدیر برنامه های این …

(image)
منصوریان رسما مدافع ارمنی را نخواست

About