Home » باشگاه خبر ورزشی » منصوریان به دستیار خارجی نیاز دارد؛/ جباری: کمیته فنی بازوی منصوریان می‌شود

منصوریان به دستیار خارجی نیاز دارد؛/ جباری: کمیته فنی بازوی منصوریان می‌شود

منصوریان به دستیار خارجی نیاز دارد؛/ جباری: کمیته فنی بازوی منصوریان می‌شود
پیشکسوت استقلال تهران هم‌چنان معتقد است که استقلال به مربی خارجی به عنوان دستیار منصوریان احتیاج دارد.

منصوریان به دستیار خارجی نیاز دارد؛/ جباری: کمیته فنی بازوی منصوریان می‌شود

پیشکسوت استقلال تهران هم‌چنان معتقد است که استقلال به مربی خارجی به عنوان دستیار منصوریان احتیاج دارد.
منصوریان به دستیار خارجی نیاز دارد؛/ جباری: کمیته فنی بازوی منصوریان می‌شود

ایرانی

About